O nas

Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona zostało oficjalnie zarejestrowane w roku 1999. Za teren swej działalności przyjmuje obszar województwa śląskiego. Zrzeszamy w swych szeregach osoby dotknięte chorobą Parkinsona, czyli samych chorych, członków ich rodzin oraz wszystkie inne osoby, które można uznać za ludzi „dotkniętych” tym schorzeniem, także wtedy, gdy nie są zdiagnozowane jako chore, a poczuwają się do swoiście rozumianej bliskości z osobami faktycznie chorymi. Jest to wyraz nowoczesnego postrzegania osoby chorej jako umieszczonej w otoczeniu społecznym, podejmującym trudy znoszenia choroby wraz z samym chorym, co znajduje odbicie w stosowanych zapisach statutowych Stowarzyszenia.

Zarząd:
Wojciech Stark – Prezes,
Małgorzata Bochenek – Skarbnik
Anna Knopkiewicz – Sekretarz

Komisja rewizyjna:
Sylwia Kotela
Mariusz Musiał

Członkowie STOWARZYSZENIA spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – COP W Katowicach, przy ul. Kopernika 14.
Przystąpienie do Stowarzyszenia jest płatne jednorazowo w kwocie 15,00 złotych, miesięczna opłata członkowska wynosi 10,00 złotych. Składki należy regulować dokonując wpłat na numer rachunku Stowarzyszenia.