Kontakt

Siedziba:

40-064 Katowice
ul. Kopernika 14

Telefon kontaktowy:

tel. 505 010 033

Darowizny:
Osoby, firmy i organizacje, chcące wspomóc nasze Stowarzyszenie mogą wpłacać darowizny na rachunek bankowy:

BNP PARIBAS
nr:  64 1750 0012 0000 0000 3867 8671

Każda kwota przekazana na rachunek bankowy Stowarzyszenia może być odliczona od dochodu w deklaracji podatkowej za rok, w którym dokonano wpłaty. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość.