Tymczasowe zawieszenie działalności

  • Admin 

Z przykrością informujemy, że zły stan zdrowia większości obecnych członków, uniemożliwia im aktywne funkcjonowanie w ramach Stowarzyszenia. Z kolei nikłe zainteresowanie ze strony nowych, potencjalnych członków – zmusza nas do zawieszenia funkcjonowania Stowarzyszenia w dotychczasowym trybie. 

Aktualnych członków prosimy o powstrzymanie się z wpłacaniem składek członkowskich na konto Stowarzyszenia do czasu przedstawienia oficjalnych informacji na temat naszej dalszej działalności. Comiesięczne spotkania w katowickim COP także zostają tymczasowo zawieszone!