Walne zebranie członków

  • Admin 

Dnia 6 czerwca 2023 r. odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.W skład Zarządu weszli: Wojciech Stark – Prezes, Bochenek Małgorzata – Skarbnik i Knopkiewicz Anna – Sekretarz. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Kotela Sylwia i Musiał Mariusz.