Yoga Śmiechu

  • Admin 
21.11. 2023 w katowickim COP dla naszych członków odbyły się zajęcia z Jogi Śmiechu. Joga śmiechu (Hasyayoga) jest praktyką polegającą na wywoływaniu śmiechu przez specjalne ćwiczenia, proste techniki oddechowe jogi i relaksację. Na zajęciach jogi śmiechu ćwiczenia odbywają się w grupach, gdzie wywołaniu śmiechu sprzyja utrzymanie kontaktu wzrokowego, ruch i klimat dziecięcej zabawy. Wywołany śmiech może zamienić się spontaniczny i zaraźliwy, ale nawet jeśli tak się nie stanie joga śmiechu opiera się na przekonaniu, że śmiech wywoływany zapewnia te same fizjologiczne i psychologiczne korzyści jak śmiech spontaniczny – tym samym jego działanie terapeutyczne jest bezcenne.